5 žingsnių šilumos taupymo programa

Pastatų priežiūros įmonė „Mano būstas“ interneto svetainėje www.taupykimesiluma.lt pristato „5 žingsnių šilumos taupymo programą“ , kurios tikslas – sumažinti daugiabučiuose namuose suvartojamos šilumos kiekius ir skatinti racionalų jos vartojimą. „5 žingsnių šilumos taupymo programa“ buvo sukurta konsultuojantis su efektyvaus energijos vartojimo ekspertais. Kaip matyti iš pavadinimo, ji skirta tam, kad realiai įgyvendinamais penkiais žingsniais Jums, daugiabučių namų gyventojai, pagelbėtume
SKAITYTI TOLIAU

Parengta atmintinė verslui „Žalieji pirkimai“

Žalieji pirkimai – savanoriškai taikomas įrankis galintis prisidėti prie tvarios išteklių naudojimo ekonomikos plėtros Europos Sąjungoje. Aukštesni produktų, paslaugų ir darbų pirkimo kriterijai didina efektyvesnių ir pažangesnių sprendimų paklausą Europoje, skatina ekoinovacijas bendrojoje rinkoje. Siekiant užtikrinti žaliųjų viešųjų pirkimų veiksmingumą, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų procesuose svarbu numatyti aiškius ir patikrinamus aplinkosaugos kriterijus. Žaliojo pirkimo
SKAITYTI TOLIAU

Elektros energiją gaminantys vartotojai

Elektros energiją gaminantis vartotojas – fizinis arba juridinis asmuo, įsirengęs atsinaujinančių išteklių technologijų elektrinę ir gaminantis elektrą savo reikmėms, o nesuvartotą elektros kiekį pateikiantis į tinklus ir, esant poreikiui, ją susigrąžinantis iš tinklų. Gaminantis vartotojas: nori gaminti elektrą sau (savo reikmėms); nori sutaupyti; yra socialiai atsakingas ir nori tausoti aplinką; nori būti energetiškai nepriklausomas. Gerinamos sąlygos asmenims, norintiems tapti energiją
SKAITYTI TOLIAU

Skaitiklių priežiūra

Išsami informacija apie elektros skaitiklių priežiūrą pateikta ESO interneto svetainėje http://www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura.html  
SKAITYTI TOLIAU

Elektrą gaminu pats

Interneto svetainėje http://www.eso.lt/lt/namams/elektra/jei-elektra-gaminu-pats.html pateikta informacija ketinantiems patiems gaminti elektros energiją. Jei esate privatus klientas ir norite įsirengti saulės elektrinę, visų pirma įvertinkite šias aplinkybes: • planuojamos elektrinės pajėgumas negali būti didesnis nei 10 kW; • elektrinės pajėgumas negali viršyti Jūsų objektui suteiktos leistinosios naudoti galios. Pavyzdžiui, jei Jūsų objektui suteikta 10 kW leistinoji naudoti galia, tuomet
SKAITYTI TOLIAU

Gaminantys vartotojai: ką reikia apie tai žinoti?

Gaminantis vartotojas – energetiškai nepriklausomas, besirūpinantis aplinka ir socialiai atsakingas žmogus. Iš visų atsinaujinančios energetikos šaltinių, gaminantys vartotojai dažniausiai pasitelkia saulę, įsirengdami jėgaines, kurios gamina elektrą. Tačiau iškarto visos pagamintos elektros energijos gaminantis vartotojas nesunaudoja – apie 70 proc. elektros energijos tenka kažkur „pasaugoti“, kol jos prireiks. Nepanaudotą elektros kiekį gaminantis vartotojas pateikia į elektros
SKAITYTI TOLIAU

Energetinio audito paslaugos – Cityservice Engineering

Įmonė Cityservice Engineering siūlo pilną energetinio audito paslaugų paketą, kurio tikslas – padėti sutaupyti dar daugiau energijos. Apžvalginis auditas (preliminarus) „City Service Engineering“, siekdama Jums padėti taupyti energijos kaštus, siūlo atlikti Jūsų pastato, technologinių procesų ar inžinerinių sistemų energijos ir energijos išteklių taupymo vertinimus. Energijos taupymo priemonių/galimybių sąrašas, ataskaita. Preliminarių investicijų ir priemonių atsipirkimo skaičiavimas.
SKAITYTI TOLIAU

Energinio efektyvumo tikrinimas

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos informacija Pastatuose įrengtų šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų atitikties energinio efektyvumo reikalavimams periodiniai tikrinimai ir alternatyvių minėtai atitikčiai tikrinti priemonių taikymas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224, 2011, Nr. 160-7576) 27 straipsnio 6, 7, 8 dalimis, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.
SKAITYTI TOLIAU

Energijos vartojimo auditas

Valstybės įmonė Energetikos agentūra paskelbė teisės aktų dėl energijos vartojimo audito rinkinį: Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašas Išsamiojo energijos vartojimo audito viešojo naudojimo paskirties pastatuose atlikimo metodika Energijos, energijos išteklių ir vandens
SKAITYTI TOLIAU