Category: Energija

Energetinio audito paslaugos – Cityservice Engineering

Įmonė Cityservice Engineering siūlo pilną energetinio audito paslaugų paketą, kurio tikslas – padėti sutaupyti dar daugiau energijos. Apžvalginis auditas (preliminarus) „City Service Engineering“, siekdama Jums padėti taupyti energijos kaštus, siūlo atlikti Jūsų pastato, technologinių procesų ar inžinerinių sistemų energijos ir energijos išteklių taupymo vertinimus. Energijos taupymo priemonių/galimybių sąrašas, ataskaita. Preliminarių investicijų ir priemonių atsipirkimo skaičiavimas.
SKAITYTI TOLIAU

Energinio efektyvumo tikrinimas

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos informacija Pastatuose įrengtų šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų atitikties energinio efektyvumo reikalavimams periodiniai tikrinimai ir alternatyvių minėtai atitikčiai tikrinti priemonių taikymas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224, 2011, Nr. 160-7576) 27 straipsnio 6, 7, 8 dalimis, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.
SKAITYTI TOLIAU

Energijos vartojimo auditas

Valstybės įmonė Energetikos agentūra paskelbė teisės aktų dėl energijos vartojimo audito rinkinį: Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašas Išsamiojo energijos vartojimo audito viešojo naudojimo paskirties pastatuose atlikimo metodika Energijos, energijos išteklių ir vandens
SKAITYTI TOLIAU

Energijos taupymo priemonės transporte

Automobilio degalų sunaudojimą ir išmetamų CO2 dujų kiekį lemia ne tik automobilio techninės savybės (ekonomiškumas), bet ir vairavimo būdas, gamtinės sąlygos, automobilio techninis stovis, apkrovimas, automobilio greitis bei darbo režimas. Pavyzdingai vairuojant degalų sąnaudas galima sumažinti iki 5 proc. Pateikiame keletą patarimų, padėsiančių mažinti aplinkos užterštumą ir degalų sąnaudas. Pasinaudokite mūsų patarimais ir su tokiu
SKAITYTI TOLIAU