Category: Renovacija

Informacija apie daugiabučių namų atnaujinimo programą

Daugiabučių namų atnaujinimo programa Pirminės sąlygos dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje: Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos); Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus. Šiuo
SKAITYTI TOLIAU

Valstybės parama renovuojant gyvenamąsias patalpas

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. 100 proc. projekto ar jo dalies parengimui, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą; 100 proc. projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas; 30 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro
SKAITYTI TOLIAU

Būsto atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo priemonės: Energinį efektyvumą didinančios priemonės: Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas: Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas; Balansinių ventilių ant stovų įrengimas; Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas;
SKAITYTI TOLIAU