Category: Šildymas

Efektyvus šilumos energijos vartojimas būste

Utenos šilumos tinklai paruošė leidinį šilumos vartotojui, kur aiškiai ir suprantamai išdėstytos būsto administravimo problemos ir jų sprendimo būdai, plačiai aprašyta šildymo sistemų sandara ir galimybės taupant energiją ženkliai sumažinti sąskaitas už šildymą http://www.ust.lt/uploads/pdf/energijos_taupymas/Efektyvus%20silumos%20energijos%20vartojimas%20buste%20-%20brosiura%20vartotojams.pdf  
SKAITYTI TOLIAU

Šilumos taupymo priemonės: kondensaciniai katilai, šilumos siurbliai, termostatai

Kondensaciniai šildymo katilai Pastaruoju metu vis plačiau plinta kondensaciniai šildymo katilai. Įprastuose katiluose dūmų temperatūra būna pakankamai aukšta (130–200 °C) ir viršija rasos taško temperatūrą. Tai reiškia, kad degimo metu susidarę vandens garai tuo pačiu pavidalu su dūmais išmetami į atmosferą. Kondensaciniuose katiluose dūmai atvėsinami, kad juose esantys vandens garai susikondensuotų ir iškristų vandens lašais.
SKAITYTI TOLIAU

Šilumos taupymas: ką privalo atlikti šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas?

Daugeliui gyventojų atrodo, kad jų gaunamose sąskaitose už šilumą nurodytos sumos nepagrįstai didelės, o teikiamų paslaugų kokybė toli gražu nėra tokia, kokios tikimasi. Galima rasti įvairių tokios situacijos priežasčių. Ne kiekvienas žino, kad už daugelį jų atsakingas gyventojų pasirinktas šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojas. Kalti gali būti vėjo perpučiami gyvenamieji namai, už kurių
SKAITYTI TOLIAU

Kaip taupyti šilumą?

Mokesčiai už šilumos energiją sudaro iki 80 proc. visų būsto energijai skirtų išlaidų, todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į jos taupymą. Šilumos energija reikalinga ne tik patalpose palaikyti tinkamą temperatūrą, bet ir kompensuoti šilumos nuostolius. Todėl šilumos suvartojimą daugiabučiams namams ir kitiems pastatams šildyti lemia pastatų būklė. Jeigu Jūsų buto kvadratiniam metrui šildyti suvartojamos šilumos
SKAITYTI TOLIAU