Valstybės įmonė Energetikos agentūra paskelbė teisės aktų dėl energijos vartojimo audito rinkinį: Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašas Išsamiojo energijos vartojimo audito viešojo naudojimo paskirties pastatuose atlikimo metodika Energijos, energijos išteklių ir vandens
SKAITYTI TOLIAU