Tag Archives: namo renovacija

Informacija apie daugiabučių namų atnaujinimo programą

Daugiabučių namų atnaujinimo programa Pirminės sąlygos dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje: Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos); Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus. Šiuo
SKAITYTI TOLIAU

Būsto atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo priemonės: Energinį efektyvumą didinančios priemonės: Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas: Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas; Balansinių ventilių ant stovų įrengimas; Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas;
SKAITYTI TOLIAU