Valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo priemonės: Energinį efektyvumą didinančios priemonės: Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas: Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas; Balansinių ventilių ant stovų įrengimas; Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas;
SKAITYTI TOLIAU