Tag Archives: šildymas

Efektyvus šilumos energijos vartojimas būste

Utenos šilumos tinklai paruošė leidinį šilumos vartotojui, kur aiškiai ir suprantamai išdėstytos būsto administravimo problemos ir jų sprendimo būdai, plačiai aprašyta šildymo sistemų sandara ir galimybės taupant energiją ženkliai sumažinti sąskaitas už šildymą http://www.ust.lt/uploads/pdf/energijos_taupymas/Efektyvus%20silumos%20energijos%20vartojimas%20buste%20-%20brosiura%20vartotojams.pdf  
SKAITYTI TOLIAU

Šilumos taupymo priemonės: kondensaciniai katilai, šilumos siurbliai, termostatai

Kondensaciniai šildymo katilai Pastaruoju metu vis plačiau plinta kondensaciniai šildymo katilai. Įprastuose katiluose dūmų temperatūra būna pakankamai aukšta (130–200 °C) ir viršija rasos taško temperatūrą. Tai reiškia, kad degimo metu susidarę vandens garai tuo pačiu pavidalu su dūmais išmetami į atmosferą. Kondensaciniuose katiluose dūmai atvėsinami, kad juose esantys vandens garai susikondensuotų ir iškristų vandens lašais.
SKAITYTI TOLIAU