Utenos šilumos tinklai paruošė leidinį šilumos vartotojui, kur aiškiai ir suprantamai išdėstytos būsto administravimo problemos ir jų sprendimo būdai, plačiai aprašyta šildymo sistemų sandara ir galimybės taupant energiją ženkliai sumažinti sąskaitas už šildymą http://www.ust.lt/uploads/pdf/energijos_taupymas/Efektyvus%20silumos%20energijos%20vartojimas%20buste%20-%20brosiura%20vartotojams.pdf  
SKAITYTI TOLIAU