UAB „Ignitis“ vartotojams išplatino pranešimą dėl įstatyme numatytos prievolės pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją

 

Mielas Kliente,

turime Jums svarbių naujienų: 2020 metais Lietuvoje buvo pradėta liberalizuoti elektros energijos rinka ir šis procesas tęsiamas toliau. Todėl Jūs, kaip ir kiekvienas Lietuvos gyventojas, turėsite pasirinkti nepriklausomą tiekėją, iš kurio pirksite elektros energiją. Šiame laiške rasite svarbiausius dalykus, kuriuos reikia žinoti apie būsimus pokyčius.

Ką Jums reikia žinoti apie elektros energijos rinkos liberalizavimą?

Šiuo metu elektros energijos tiekimą visuomenine elektros energijos kaina Jums užtikrina UAB „Ignitis“. Įstatymas1 numato, kad Jūsų 2017-03-01 su UAB „Ignitis“ sudaryta visuomeninio elektros energijos tiekimo sutartis Nr. 12280415-51112/274567 į objektą Minties g. 32-91, 09223 Vilnius privalės būti nutraukta, todėl:

  • Jūs turėsite pasirinkti, iš kurio nepriklausomo tiekėjo pirksite elektrą, ir su juo sudaryti sutartį. Nepriklausomų tiekėjų sąrašus rasite www.vert.lt (skiltyje Elektros rinkos liberalizavimas). Sudarydami sutartį, turėkite objekto numerį, kuris nurodytas šiame laiške;
  • nepriklausomi tiekėjai Jums siūlys savo teikiamas elektros energijos tiekimo paslaugas, o Jūs turėsite galimybę išsirinkti Jums tinkamiausią elektros energijos tiekimo planą;
  • laiku nepasirinkus ir nepasirašius sutarties, Jums bus pradėtas garantinis elektros energijos tiekimas (plačiau apie garantinį elektros energijos tiekimą skaitykite žemiau).

Svarbiausios datos

Ne anksčiau kaip 2021-09-01 AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) yra įpareigota Jūsų kontaktinius duomenis perduoti nepriklausomiems tiekėjams, kad šie galėtų Jums pateikti savo pasiūlymus. Perduodama informacija: Jums priklausančio objekto numeris ir adresas; telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas (jeigu šiuos duomenis esate pateikę); pasirinktas tarifas ar tarifo planas, įskaitant laiko zonų skaičių; per kalendorinį mėnesį objekte suvartotos elektros energijos kiekis (per 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.). Šiuos duomenis nepriklausomi tiekėjai naudos pasiūlymo dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties sudarymo su Jumis pateikimo tikslu.

Jei nesutinkate, kad aukščiau nurodyti Jūsų duomenys būtų perduoti nepriklausomiems tiekėjams, prašome pranešti apie savo nesutikimą ESO ne vėliau kaip iki 2021-08-31. Tai galite padaryti tinklapyje https://nesutikimai.eso.lt/ arba tel. +370 626 55565.

Iki 2021-12-18 Įstatymas Jus įpareigoja pasirinkti nepriklausomą tiekėją ir su juo pasirašyti sutartį.

Nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo laiku, nuo 2022-01-01 UAB „Ignitis“ privalės nutraukti su Jumis sudarytą elektros energijos tiekimo sutartį visuomenine elektros energijos kaina, taip pat nuo 2022-01-01 Jums bus pradėtas taikyti garantinis elektros energijos tiekimas, kurį užtikrins ESO, žemiau aptartomis sąlygomis.

Kas yra garantinis elektros energijos tiekimas?

Elektros energijos tiekimo užtikrinimo paslauga, kurią teiks ESO tuo atveju, jeigu iki nurodyto laiko nepasirinksite nepriklausomo tiekėjo:

  • Nustatytu laiku nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo, garantinis tiekimas Jums prasidės automatiškai – vadovaujantis ESO viešai skelbiamomis garantinio elektros energijos tiekimo užtikrinimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sąlygomis. Jokių papildomų veiksmų dėl sutarties su ESO sudarymo Jums atlikti nereikės.
  • Garantinio tiekimo kaina bus perskaičiuojama kas mėnesį atsižvelgiant į praėjusio mėnesio vidutinę elektros energijos biržos kainą (Lietuvos kainų zonoje) ir ją padauginus iš koeficiento 1,25. Papildomai su ESO turėsite atsiskaityti už tinklo paslaugas – elektros energijos persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas.
  • ESO garantinį tiekimą užtikrins tik laikinai, ne ilgiau nei 6 mėn. – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.

Tikimės, kad pateikta informacija Jums aiški ir kviečiame pasinaudoti laisvos rinkos teikiamais privalumais laiku pasirenkant nepriklausomą tiekėją.

Pagarbiai
UAB „Ignitis“
***
1Elektros energijos rinkos liberalizavimą reglamentuojančios nuostatos įtvirtintos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 43 ir 44 straipsniuose.